Home

Påbörjat uppdatering: 2022-09-07

Berättelser om hur mina släktingar levde

Min mormors far Oscar Svedin från Norrsvedje i Bjästa till Oskarshamn i Näske, där konstnären Malte Nyberg XII bodde på senare tid och han kallade då stället för Tolfhamn.

Nils Lindqvist från Köpinge i Skåne var min farfar som har varit okänd både för mig och min far. Har hittat honom nu med hjälp av DNA och forskning i böckerna.